Energija mora

Svjetska će nas mora i oceani možda jednog dana moći opskrbljivati sa svom potrebnom energijom za život i rad. Danas postoji vrlo malo elektrana koje se koriste energijom mora, a i postojeće elektrane su uglavnom male. Postoje tri osnovna načina za iskorištavanje...

Geotermalna energija

Geotermalna energija postoji otkad je stvorena Zemlja i predstavlja unutrašnju energiju Zemlje. Zemlja se sastoji od jezgre, plašta i kore. Plašt, sloj između jezgre i kore, sastoji se od užarenog tekućeg stijenskog materijala koji se naziva magma. Kad se magma...

Hidroenergija

Kad pada kiša u planinama, voda se slijeva u potoke i rijeke koji teku prema morima. Voda koja se krece ili pada može se iskoristiti za razlicite svrhe, pa tako i za rad. Energija je, kao što znate, sposobnost obavljanja rada, a voda u pokretu ima kineticku energiju...

Energija vjetra

Kinetička energija vjetra može se pretvoriti u druge oblike energije – mehaničku ili električnu energiju. Na primjer, kad jedrenjak razvije jedra, iskorištava energiju vjetra kako bi se kretao po moru. Takav se način korištenja energije vjetra koristio godinama....

Sunčeva energija

Sunce je nama najbliža zvijezda te, neposredno ili posredno, izvor gotovo sve raspoložive energije na Zemlji. Sunčeva energija potječe od nuklearnih reakcija u njegovom središtu, gdje temperatura doseže 15 milijuna °C. Radi se o fuziji, kod koje spajanjem vodikovih...

Energija biomase

Biomasa je sva organska tvar nastala rastom bilja i životinja. Od svih obnovljivih izvora energije, najveći se doprinos u bližoj budućnosti očekuje od biomase. Svake godine na zemlji nastaje oko 2.000 milijardi tona suhe biomase. Za hranu se od toga koristi oko 1,2%,...