Centrometal EKO-CKS Multi

Kotao na kruta goriva
Toplinski učinak: od 160 do 580kW
Gorivo: drvena sječka

Kategorija: Oznaka:

Opis

Čelični toplovodni kotlovi EKO-CKS Multi nazivnog toplinskog učina 160-580 kW predviđeni su za loženje drvenom sječkom. Namijenjeni su za ugradnju u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grijanja srednjih i većih objekata. Automatski rad ovih sustava pruža korisniku zavidan komfor te čini te sustave prikladnim za široku primjenu. Kotlovi imaju ugrađenu lambda sondu, sustav automatskog ubacivanja goriva, automatsku potpalu, termičku zaštitu, automatsko čišćenje pepela i ciklon za izdvajanje čestica iz dimnih plinova. Prepoznatljivi su po uspješnom spoju modernih tehnologija i kvalitetnih gradbenih materijala te jednostavnoj ugradnji i korištenju. Niz provjerenih tehničkih rješenja čini ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu. Korišteno gorivo spada u obnovljive izvore energije te je ekološki vrlo prihvatljivo.

Osnovne karakteristike Centrometal KOTLOVA EKO-CKS Multi:

  • Namijenjeni su za loženje drvenom sječkom veličine G30-G50, a moguće ih je alternativno ložiti drvenim peletima dok je za drvenu strugotinu potrebna posebna suglasnost iz Centrometala.
  • Najveći dopušteni sadržaj vlage u gorivu je 35% (W35).
  • Namijenjeni su za ugradnju u zatvorene ili otvorene sisteme centralnog grijanja.
  • Raspon učina: 160 – 580 kW.
  • Nakon promjene vrste, veličine ili vlage goriva potrebno je izvršiti korekciju podešenosti rada sustava, postoji mogućnost prednamještanja parametara za pojedine tipove goriva.
  • Potreban napon struje 380/400 V.
  • Odgovarajuće dimenzionirano ložište osigurava visok stupanj iskorištenja kotla, što ga čini “štedljivim”.
  • Maksimalni radni pretlak kotla je 3 bar-a, što omogućuje ugradnju u veće sisteme grijanja.
  • Isporučuje se zasebno tijelo kotla, ciklon s ventilatorom, kutije za automatsko vađenje pepela, oplata s toplinskom izolacijom, elektro-ormar sa digitalnom kotlovskom regulacijom te pribor za čišćenje što omogućuje jednostavan transport, ugradnju u kotlovnicu te smanjuje rizik od oštećenja.
  • Kotao je proizveden u skladu sa Europskom normom EN 303-5:2012.

Opremljeni su:
– digitalnom kotlovskom regulacijom koja upravlja radom kotla, radom transportera dobave goriva u kotao kao i s mogućnošću upravljanja do dva dodatna transportera goriva i mješačem u spremniku goriva.
– lambda sondom.
– automatskom dobavom goriva u plamenik pužnim transporterom, automatskom potpalom goriva i automatskim vađenjem pepela iz kotla.
– odsisnim ventilatorom dimnih plinova i izdvajanjem čestica iz dimnih plinova pomoću ciklona.
– turbulatorima u dimovodnim cijevima, termičkom zaštitom kotla od pregrijanja, zaštitom od povratnog plamena u spremnik goriva (senzor zatrpavanja, klapna)

Obavezna dodatna oprema:

– spremnik drvene sječke sa mješačem i transporterom

Dodatna oprema:

– sistem za automatsko čišćenje dimovodnih cijevi (pneumatsko)
– dodatna kontrolna jedinica za praćenje rada kotla, moguće spajanje na PC
– spojni pužni transporter goriva između transportera iz spremnika i transportera u kotao